Kennistesten Ecologie

Alle (veld)medewerkers van de afdeling ecologie hebben vandaag kennistesten afgelegd. Deze testen worden jaarlijks afgenomen op verschillende vakgebieden zoals o.a. waterplanten, vis, diergeluiden, amfibieën en vleermuizen zodat de kennis van de medewerkers op peil blijft en we ook dit seizoen weer gedegen adviezen kunnen geven op basis van nauwkeurige onderzoeken.


 


 

Meer over Werken bij