ATKB actief in deal Eneco-NUON

Door ATKB is in juli en augustus 2014 de DD Bodem (due dilligence) in opdracht van Eneco uitgevoerd. Hierbij is de bodemverontreinigingssituatie door ATKB vastgesteld en zijn eventuele bodemsaneringskosten bepaald voor de aan te kopen percelen van Nuon. Hierbij zijn alle aanwezige bodemdocumenten en overige relevante documenten ingezien en is op acht locaties verkennend, aanvullend of nader bodemonderzoek uitgevoerd. Ondanks de tijdsdruk, de veiligheidsvoorschriften en de aanwezigheid van veel kabels en leidingen in de grond is het werk voor de deadline en naar tevredenheid van Eneco opgeleverd. Hier leest u het Persbericht op Nu.nl

Hieronder ziet u op de bovenste foto 'Warmteoverdracht station Kanaleneiland' en de onderste foto is 'de productielocatie Merwedekanaal'.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Meer projecten