Oeververvanging langs de Gouwe

In opdracht van De Klerk Waterbouw zijn door ATKB kwaliteit van puinlagen en onderliggende waterbodem van de Gouwe in beeld gebracht. Het projectgebied strekt zich uit van Alphen aan den Rijn tot Gouda.

De Klerk Waterbouw werkt in opdracht van de provincie Zuid-Holland aan de oeververvanging van de Gouwe. De bestaande oever is aan het einde van zijn levensduur en moet vervangen worden. Ook wordt een deel van de Gouwe ter hoogte van de oevers verdiept.

Tijdens de werkzaamheden is op verschillende plaatsen direct naast de oever in de watergang puin aangetroffen. De omvang en herkomst hiervan is onbekend en het heeft waarschijnlijk een ‘historische oorsprong’. Ook de kwaliteit van de waterbodem onder het puin is niet bekend.

Standaardoplossingen, zoals een partijkeuring of regulier asbest- en waterbodemonderzoek sluiten niet aan bij deze situatie. ATKB heeft daarom in overleg met de Klerk Waterbouw voor een maatwerkoplossing gekozen. Door goed te luisteren naar de wensen van de klant en een inschatting te maken van de situatie, heeft ATKB De Klerk Waterbouw ontzorgd en in een kort tijdsbestek, zonder onnodige (onderzoeks)kosten, een antwoord gegeven op de vraag wat de kwaliteit en aard van het puin en de onderliggende waterbodem is. De oeververvanging is inmiddels gestart en zal naar verwachting medio 2018 worden afgerond. Lees meer over de voortgang op www.zuid-holland.nl/oeververvanginggouwe.


 

Meer projecten